[1]
Dini Fazriyah Nur Ahyar, E. Kosasih, and Isah Cahyani, “ANALISIS RETORIKA USTADZ ABDUL SOMAD SEBAGAI BAHAN PEMBELAJARAN TEKS CERAMAH”, riksabahasa, May 2020.