Nia Khaoliah, Yunus Abidin, and Yulianeta. “ANALISIS POLA INTERAKSI GURU MURID DALAM PROSES PEMBELAJARAN MENULIS CERPEN BERBANTUAN MEDIA FOTO JURNALISTIK”. Seminar Internasional Riksa Bahasa, May 2020, http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1028.