Siti Fitriyasih, Ruswendi Permana, and Dede Kosasih. “TRADISI SEREN TAUN DI KAMPUNG CIREUNDEU KOTA CIMAHI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN ARTIKEL BUDAYA DI SMA”. Seminar Internasional Riksa Bahasa, May 2020, http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1105.