Muhammad Regi Rizqi Fauzi, Isah Cahyani, and Engkos Kosasih. “PENGGUNAAN NAMA ANGGOTA TUBUH DALAM PERIBAHASA SUNDA DAN PADANANNYA DALAM PERIBAHASA INDONESIA”. Seminar Internasional Riksa Bahasa, Mar. 2021, pp. 193-00, http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1345.