Nia Khaoliah, Yunus Abidin, and Yulianeta. “ANALISIS POLA INTERAKSI GURU MURID DALAM PROSES PEMBELAJARAN MENULIS CERPEN BERBANTUAN MEDIA FOTO JURNALISTIK”. Seminar Internasional Riksa Bahasa (May 21, 2020). Accessed June 29, 2022. http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1028.