Siti Fitriyasih, Ruswendi Permana, and Dede Kosasih. “TRADISI SEREN TAUN DI KAMPUNG CIREUNDEU KOTA CIMAHI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN ARTIKEL BUDAYA DI SMA”. Seminar Internasional Riksa Bahasa (May 22, 2020). Accessed December 12, 2023. http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1105.