Aam Ali Rahman, Sifa Rini Handayani, Dedah Ningrum, and Ahmad Purnama Hudaya. “IMPROMPTU SPEECHUNTUK KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS PENGGUNAAN PUEBI YANG LEBIH BAIK”. Seminar Internasional Riksa Bahasa (May 19, 2020). Accessed March 26, 2023. http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/868.