1.
Nia Khaoliah, Yunus Abidin, Yulianeta. ANALISIS POLA INTERAKSI GURU MURID DALAM PROSES PEMBELAJARAN MENULIS CERPEN BERBANTUAN MEDIA FOTO JURNALISTIK. riksabahasa [Internet]. 2020May21 [cited 2022Jun.29];. Available from: http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1028