1.
Dewi Kaniawati, Iskandarwassid, Dingding Haerudin. KUMPULANSAJAK PUISI SUNDA SELEPAS PERANG DUNIA KEDUA KARYA IYO MULYONO dkk.SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN AJAR BAHASA SUNDA. riksabahasa [Internet]. 2020May22 [cited 2023Mar.30];. Available from: http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1044