1.
Siti Fitriyasih, Ruswendi Permana, Dede Kosasih. TRADISI SEREN TAUN DI KAMPUNG CIREUNDEU KOTA CIMAHI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN ARTIKEL BUDAYA DI SMA. riksabahasa [Internet]. 2020May22 [cited 2023Dec.12];. Available from: http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1105