1.
Widia Oktapiani, Yeti Mulyati, Nuny Sulistiany Idris. KAJIAN KONTRASTIF IDIOM BERLEKSIKON ANGGOTA TUBUH DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA JERMAN SERTA PEMANFAATANNYA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN BIPA. riksabahasa [Internet]. 2021Mar.26 [cited 2024May25];:51-7. Available from: http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1325