1.
Hani Ledina, Nuny Sulistiani Idris, Sumiyadi. MEDIA DAN APLIKASI PEMBELAJARAN MEMBACA CERPEN PADA MASA PANDEMI COVID-19. riksabahasa [Internet]. 2021Mar.27 [cited 2023Feb.2];:341-9. Available from: http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1366